Sterilitet, miljø & datasikkerhed

Sterilitet, miljø & datasikkerhed

Er af allerstørste betydning. Vi bruger rigtig meget engangsudstyr og vores sterilisationsprocedurer kontrolleres af Statens Seruminstitut regelmæssigt, med sporeprøver ( 1 x månedligt ). Dagligt foretages kemisk kontrol. Alt hvad der kan infektionshygiejnisk behandles, bliver behandlet – for alles skyld.

Vi mere end opfylder kravene i NIR ( Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer ) for vore instrumenter.

Bortskaffelse af vores affald sker med sortering og via autoriserede firmaer. Fx filtre fra vand kommer til kommunekemi, Nyborg. Marius Jensen firma står for afhentning af anden risikoaffald.

Datasikkerhed har også vores opmærksomhed, og vi prøver at yde vores bedste for at sikre alle på dette punkt.

Mange gange dagligt backup af alle journaler.

Hver medarbejder har sin kode og kan kun arbejde på sit felt.

Omhyggelig omgang med informationer.

Alle fysiske ting: papirer, røntgen CDs og lign. destrueres i makulator.

Ikke mindst er vi alle dedikerede til at yde vores bedste også på disse vigtige punkter.