Klump i halsen/synkebesvær/ svimmelhed

Er et hyppigt symptom. Ofte skyldes det opspænding og forkortelse af forsiden af halsens muskler. Herved ændres balancerne anatomisk og der opstår en reel fornemmelse af klump i halsen. Det handler om hvilke og hvordan man spænder op, således får nogle mere rømmefornemmelse, ruhed i stemmen mv. Her er det af største vigtighed at udrede årsagerne. Hoved position, tandsystemets betydning mm. Hvordan er funktionen af tygge systemet, meget ofte forekommer tungepres, som en fejlfunktion, der vedligeholder dysfunktionen.

Det er altid en god ide at være udredt hos øre, næse, hals specialist, for at udelukke der ikke er tale om andre tilstande. Burning mouth syndrome, dvs. brændende sensationer fra tungen er andet respons, der kan opstå som følge af dysfunktion af systemet. Disse er ofte multifaktorielle, idet der er mange og uheldigt rettede forhold, der skaber ubalance og fejlfunktion af mastikations systemet.

Refluks er af betydning, det er hyppigt involveret  og påvirker holdning og funktion, via smerter, ændret synkemønster mm.

Lukket fornemmelse i ørene ( evt. prop / klikken i ørene fra aflukningen omkring Eustatiske rør ), forekommer også. Det er når svælget spænder op og ses hyppigt sammen med tungepres. Det er en kompensation til holdningen. Nøje udredning er essentiel, hvis man ønsker at fjerne eller minimere disse gener permanent.

Svimmelhed er et uspecifikt symptom, som optræder i forbindelse med mange forhold og tilstande. I vores arbejdsområde er svimmelhed og kvalme, når slemt ofte forbundet med over- og fejlbelastninger af holdnings muskulaturen på halsen.

Sovestillingen har betydning. Sovestillingerne kan sammenlignes med holdningen, bare om natten. Ligger man sammenrullet, eller i “foster”stilling vil man ikke udnytte fuldt lungevolumen, ligesom spiserør og luftvejene presses sammen.

Natlig tænderskære / bruksisme er et væsentligt element i disse forhold. Der er ofte en stor muskelkraft og langvarigt pres  afløst af afslappede perioder. Hvis man i uhensigtsmæssige stillinger “over”træner og udmatter sine muskler kan det give symptomer eller medvirke til at andre forhold kompromitteres.

Andre symptomer