Kursus – advanceret.

Kursets formål er at udstyre deltagerne med metoder til diagnostik og behandling af de hyppigste kæbeledslidelser og – dysfunktioner. Ansigtssmerter er et gennemgående emne.
Sammenhæng mellem CMD og spændingshovedpine, trigeminus neuralgi, temporalis tendinit, tinnitus, globulus fornemmelse, kvalme, svimmelhed, og symptomer i nakke, skulder og overekstremitet. Samarbejde mellem tandlæge og fysioterapeut beskrives.

Formål:
At give deltagerne en forståelse for:
1. Craniocerviko – mandibulære (CMD) dysfunktioners betydning for udvikling og retention af patologiske tilstande.
2. Betydningen af diagnostik, ræsonnering og behandlingsplanlægning.
3. Behandlingstiltagenes prioritering og betydning.
4. Samarbejdet med relevante andre behandlere (egen læge og tandlæge, special tandlæger, neurologer, øre-næse-hals læger mv.).
5. At udstyre deltagerne med metoder til diagnostik og behandling af CMD.

Indhold:
Teoretisk gennemgang af relevant anatomi, neurologi og bidfunktionelle forhold. Teoretisk gennemgang af patologier : – smerter fra muskler og ligamenter mv – smerter og dysfunktioner fra ledpatologier – andre tilstande
Deltagende tandlæger gennemgår odontologisk relevante undersøgelser og relevante odontologiske behandlinger (separat del). Behandling gennemgåes teoretisk og praktisk: – akut behandlinger – behandling af “kroniske” tilstande – fastholdelse af behandlingsresultater

Generelt:
Der tages udgangspunkt i nyest tilgængelige viden og teorier. Der veksles mellem teoretisk og praktisk undervisning, der søges målrettet deltagernes forudsætninger og ønsker. Efter kurset bør deltagerne kunne behandle enklere tilstande og kan udvikle behandlingerne mod komplicerede tilstande. Der tilbydes efter kurset supervision til deltagere, der måtte ønske det.

Målgruppe:
Fysioterapeuter, læger, tandlæger og tandplejere, der evt. sammen, ønsker at forbedre og udvikle behandlingen af CMD i et tværfagligt samarbejde.

Undervisere:
Tandlæge Per Stylvig
Fysioterapeut Inger Wiggers Kiær
Fysioterapeut, exam. MT Anne Louise Kiær

Sted:
København. Tid: 6 & 7 november 2021, lørdag kl. 9-17 og søndag kl. 9-16.

Kursuspris: 8.900 kr

Tilmelding til:
Inger Wiggers Kiær på <ingerkiaer@gmail.com>

Tilmeldingsfrist:
3 oktober 2021. Betaling: Betaling kan ske ved overførsel til bank-konto nr.: 0520-000200196-1.

Kursusafgift bedes indbetalt senest 1 md. før kursusstart.

Husk at angive navn og adresse på overførslen.

Yderligere information tilsendes, når vi nærmer os kurset.

Introkursus for læger, tandlæger, fysioterapeuter og tandplejere.

AFLYST PGA CORONA.

Introkursus for tandlæger, læger og fysioterapeuter: Oral fysiologi i almen praksis / Bidfunktion i almen praksis.
Kursets formål er at udstyre deltagerne med indsigt i diagnostik og behandling af de hyppigste kæbeledslidelser og – dysfunktioner. Gener i mastikationssystemet er et gennemgående emne

Formål: At give deltagerne en forståelse for:

1. Craniocerviko – mandibulære (CMD) dysfunktioners betydning for udvikling og retention af patologiske tilstande.
2. Betydningen af diagnostik, ræsonnering og behandlingsplanlægning.
3. Behandlingstiltagenes prioritering og betydning.

Indhold:
Med udgangspunkt i almindelige kliniske situationer gennemgåes de mest almindelige ting man ser i almen praksis: løsning af tænder, vedvarende hyperæstesier, muskelsmerter og ledlidelser. Behandlingstiltag belyses overordnet. I det omfang det er muligt omtales tinnitus, synkebesvær, klump i halsen mm i relation til oralfysiologiske forhold.

Generelt:
Der tages udgangspunkt i nyest tilgængelige viden og teorier. Der veksles mellem visuel kommunikation og praktisk undervisning, der søges målrettet deltagernes forudsætninger og ønsker. Efter kurset bør deltagerne have kendskab til enkle oralfysiologiske problematikker og deres behandlingsmuligheder.

Målgruppe:
Fysioterapeuter, læger, ØNH-læger, tandlæger og tandplejere.

Undervisere:
Tandlæge Per Stylvig
Fysioterapeut Inger Wiggers Kiær
Fysioterapeut, exam. MT Anne Louise Kiær

Sted:
Frederiksberg. Domus Vista Tid: 4 november 2020 kl 18 – 21.00.

Kursuspris: 890 kr

Tilmelding til:
Inger Wiggers Kiær på <ingerkiaer@gmail.com>

Betaling:
Betaling kan ske ved overførsel til bank-konto nr.: 0520-000200196-1.

Kursusafgift bedes indbetalt samtidig med tilmelding.

Husk at angive navn og adresse på overførslen.
Tilmeldingsfrist: AFLYST PGA CORONA