CV for Per Stylvig

1982 Cand Odont. Københavns Tandlæge Skole.

1983 Jus Practicandi.

Pankey Instituttet. Florida.

Europæiske Selskab for Æstetisk tandpleje.

Medlem af institutrådet: Institut for bidfunktionlære,elektromyografi, fysiologi og tandmorfologi 1984 - 88.

Undervisningsmateriale bl.a

Kronens principielle makromorfologi 1udg 1984 O. Carlsen. P. Stylvig. A.Tuxen

Rodkompleksets principielle makro-morfologi. 1 udg 1984 O.Carlsen P. Stylvig  A. Tuxen

Pulpakammerets og rodkanalsystemets principielle makro-morfologi. 1 udg 1984  O. Carlsen  P. Stylvig  A. Tuxen

De permanente molarer i overkæben. 1 udg 1981

De permanente molarer i underkæben 1 udg 1981

27 og 28 januar 1996 Prof. Mariano Rocabado : Posture and craniomandibular disorders.

3 - 7 april 2002: Scandinavian association for the study of pain: Orofacial pain.

WAD 2003. Koncensuskonference om WAD: Formålet var at opnå koncensus vedrørende undersøgelsesmetoder og vurdering af undersøgelsesresultater hos patienter med kroniske symptomer efter piskesmældsskader (WAD).

Bestyrelsesmedlem SPBT: Selskabet for protetik, bidfunktionslære og teknologi.

PÅBEGYNDT november 2008.

Deltaget i eller selv været kursusgiver ved følgende :

12 november 2008 : Okklussion v/ J Orloff.

19 november 2008 : Paradontologi og mikrobiologi.

28 november 2008 Kois : Okklussion

30 januar - 31 januar 2009 DSKOF : Tænder, kæbefunktion og livskvalitet.

07 marts 2009 DTF årskursus. Bella centret. Kursusgiver : Bidfunktion og fysiurgi.

28 maj 2009 Paradontologisk selskab : Update fra phd-projekter.

30 maj - 1 juni 2009 IFOMT : Mariano Rocabado : Oral fysiologi og cervikale problematikker.

09 juni 2009 M Bakke & E Møller : Botulinum toksin og klinisk odontologi.

18 juni 2009 Lars Bo Petersen : Cone Beam CT scanning.

25 juni 2009 - 27 juni 2009 :  Int Coll of Dentist : TMJ & Implant rehabilitation.

22 august 2009 : A Vilmann : Søvn og muskel aktivitet.

28 august 2009 : Kursusgiver for B&U tandplejen i nordjylland. Kunsten Ålborg : Bidfunktion.

sept 2009 - jan 2010 : Kursusgiver for Dansk Tandlægeforening : Fokuskursus i bidfunktion. 11 gange over hele landet.

Dec 2009 : Biologisk endodonti. Rønvig dental arr.

Januar 2010 : Cappelørn og Jan Thomsen : Helkeramiske rekonstruktioner. Specialkursus for kursusgivere i DTF.

22 januar 2010 - 23 januar  2010 : Bruxismus kongres, Køln

29 januar 2010 - 30 januar 2010 : Tandslid. DSKOF.  Koldingfjord.

06 febuar 2010 : Merete Bakke : Muskler og patologi : Studiegruppen for bidfunktion.

23 febuar 2010 : Kursusgiver for Kbh-city vest tandlægeforening : Bidfunktion og fysiurgi.

10 april 2010 : Kursusgiver for Int. Coll. of Dentist : Oral Physiology.

13 - 15 maj 2010 : Kursusgiver Dansk Tandlægeforenings kursus. Alsace. Frankrig.

Maj 2010 : Jan Thomsen : Plast kursus.

02 juni 2010 : Kursusgiver Frederiksberg Tandlægeselskab : Bidfunktion i praksis.

Juli 2010 : invitation til at give kursus og seminar i IIDA, Mumbai feb 2011.

20 september 2010 : leder : SPBT : Peter Svensson ; Tænderskærren og muskler.

08 - 9 oktober 2010: Kursusgiver  Muskuloskeletalmedicin for MTer Fysioterapeutter og tandlæger.

13 oktober 2010 : Digital aftrykstagning. Henrik Rye Sørensen. STRAUMANN

12 - 13 november : Kursusgiver Muskuloskeletal medicin for MTere, Fysioterapeutter og tandlæger

16 november 2010 : Moderne ortodonti  Michael Holmquist

18 november 2010 : Antibiotika  i PA beh Wennstrøm mfl

20 november 2010 : Bidgruppen: Posteriore dislokationer.

04 januar 2011: Bidfunktionskursus i praksis.

14 jan 2011: Supervision brugergrupppen.

28 jan 2011: DSKOF: Diagnostik i oral fysiologi.

05 april 2011: SPBT: Undersøgelse af orofaciale smerter. Lene Baad.

09 april 2011: Kursusgiver: Årskursus Dansk Tandlægeforening: Bidfunktion am Stylvig.

03 maj 2011: Kursusgiver: Næstved Tandlægeselskab: Bidfunktion på 3 timer.

07 maj 2011: Bidgruppen: Billeddiagnostik og kæbeledslidelser.

14 maj 2011: Deltager i ICD ( Int. Coll. of Dent. ) Bergen: Parodontologisk behandling af furkaturinvolverede tænder.

16 maj - 18 maj 2011: ICD Wien: Digitalising in dentistry. European section.

31 aug 2011 : EMG, kraft mv målinger under søvn. Medotech København.

6 sept 2011 : KTF. Etik og tandpleje. Erik Norman Svendsen

24 okt 2011 : Laser i parodontalbehandling. Parodontologisk selskab. Prof Corbet. Hong.

1 nov 2011 : Smertens psykologi. SPBT Erik Friis-Hache

8 nov 2011 : Fast protetik på implantater. Henrik Scholler ASTRA

9 nov 2011 : Dansk selskab for klinisk odontologi : Kliniske erfaringer

1 dec 2011: Odontologisk jura. Steffen Schleimann.

18 jan 2012: Bidfysiurgiskgruppe. Facts vedr stabiliserende behandling.

21 jan 2012: Bidgruppen: M Bakke & N Thorsen : Retrodiskitis

27 jan 2012: DSKOF : Lobozov mfl Okklussionens betydning & natlige funktioner.

28 feb 2012: Mette Kjeldsen: Slimhindeforandringer.

1 marts 2012: SPBT : Simon Kold : Implantatbehandling i praksis.

28 marts 2012: DSP: Ian Chapple: Periodontal medecin

16 april 2012 : Per Stylvig Kursusgiver : Bidfunktion i daglig praksis.

2 maj 2012: Esben Boeskov Øzhayat: Protetik set fra patientens perspektiv.

21 juni - 24 juni 2012: International Coll of Dentist: Prevention first. Munchen

21 august 2012: ICD Supergruppe. Denmark : Bidfunktion i generel praksis.

4 september 2012: SPBT: Digital aftrykstagning: Videnskab og fakta.

18 september 2012: Parodontologisk selskab: P Lindquist: Parodontal mikrokirugi.

31 oktober 2012: Per Stylvig. Kursusgiver: Bidfunktionsundersøgelse og ambulant muskelfunktionsundersøgelse. Århus.

7 november 2012: Per Stylvig. Kursusgiver: Bidfunktionsundersøgelse og ambulant muskelfunktionsundersøgelse. København.

10 november 2012: Bidstudiegruppe: Holdning og funktions betydning i oral fysiologi.

15 november 2012:Selsk for Protetik, Bidfunktion og Teknologi: J Thiel: Pc opbygning for tdl.

25 januar 2013: DSKOF : Okklussionens betydning i orofaciale lidelser: Mafra Michelotti.

25 januar 2013 DSKOF: PerStylvig : Årets patient.

29 januar 2013 DSKOF: Kommunikationen patienten - behandler.

30 januar 2013 Kbh Tandlæge forening: Utilsigtede hændelser i tandplejen.

7 febuar 2013 ERFA: Udv i tandplejen. Per Stylvig del kursusgiver.

28 febuar 2013 SPBT: Bidfunktion i daglig praksis. Per Stylvig kursusgiver.

3 april 2013 Colosseum klinikken: Bidfunktion og registrering ef bid. Per Stylvig kursusgiver.

3 maj 2013: Interview af Per Stylvig af Ulrik Hauxtner mm Arr Sunstar Suisse SA

13 juni 2013 - 15 juni 2013: ICD : Changing paradigms in Dentistry. Moderator mv

25 juni 2013 : DSKO : Infraktioner i tænderne. Smerter og deres betydning. P Stylvig medarr.

24 august 2013: Studiegruppe for Bidfunktion: Projekt vedr kæbeledsbrochurer for ptèr og tandlæger.

19 september 2013: SPBT: P Stylvig arrangør: Lone Nyhus: Det slidte tandsæt.

24 september 2013: Ole Marker & Charlotte Bonde: Nye journaliseringsregler. KTF

27 & 28 sept 2013: Per Stylvig kursusgiver: Bidfunktion i praksis.

29 september 2013: DSKOF møde

8 oktober 2013: Læge Steen Lindberg: Smertelindring med Lifewaveplastre.

22 oktober 2013: P Østergaard mfl: Tilfredse ptèr og socialt udsatte ptèr.

12 november 2013: Peter Thorsèn: Digitale journaler.

21 november 2013: Per Jensen: Internationale forhold.

27 november 2013: SPBT: Kursus Lars Bjørndal & Alireza Sahafi: Endodonti og opbygninger.

31 januar 2014 2014 : DSKOF:  Dr Merethe Bakke: Diagnostik og potentielle nye behandlingsmuligheder i TMJ.

25 febuar 2014 : Dansk selskab for Paradontologi: Dr med Lars Tue Sørensen Tobaksrygning og Sårheling.

12 marts 2014 : Miniklubben : Preben Olesen: Dentale historier og eksistens + plenum.

20 marts 2014 : P Stylvig arr : SPBT : Elektronisk bidregistrering med T Scan. Dr Kerstein. Boston Mass. USA.

22 marts 2014: Bidgruppen: Merethe Bakke, Thor Troest,Anders Villman, Niels Thorsen & Per Stylvig: Kæbeledsbesvær.

5 april 2014: Per Stylvig: ICD supergruppe Denmark: Mundskyllevædskers indflydelse på pH, spytflow og gastro - oral innervation.

8 april 2014: Prof. Dr Odont Palle Holmstrup: Evidens og god videnskab.

24 april 2014: P Stylvig Kursusgiver. Bornholms Tandlægeforening: Bidfunktion i dagligdagen og registreringer af bid.

29 april 2014: SPBT: P Stylvig moderator: Betty Holm: Protetiske udviklinger.

6 juni 2014: Per Stylvig underviser: Kæbeledslidelser og radiologisk diagnostik for radiologer ( + workshop).

26 juni 2014 - 29 juni 2014 : ICD : Ljubo Marion & Wolfgang Bockelbrink : Contribution of Dentistry to the quality of life.

16 sept. 2014: Per Bergman: Nyt omkring implantologi.

17 sept. 2014: SPBT: J. Hørmann : Det parodontalt kompromiterede tandsæts behandling.

22 sept. 2014: KTF: Psykriatiske pt i stolen.

25 - 26 sept 2014: Foreningen af specialtandlæger: Prof. Lars Arenr-Nielsen. Prof. Peter Svenson. Prof. J Okeson: Nyeste resultater inden for smerteforskning. Tænder og TMD smerter. TMD og ortodontisk behandling.

10 okt 2014: Tove Larsen PLANDENT: PC i dagligdagen.

27 okt 2014: Kirurgisk selskab: Morten Shiødt: Osteonekroser i odontologi. Copenhagen cohorden.

28 okt 2014: Networking dentistry: Klinik planlægning.

8 nov 2014: Bidgruppen: M Bakke, P Stylvig, m fl: Knæk i kæbeleddet.

11 nov 2014: Dansk selskab for odontologi: Arbejdsstillinger og journalføring.

25 nov 2014: SPBT: Bulkfil plast. Flemming Brandt og afd for teknologi Kbh Tandlægeskole.

13 jan 2015: Frb tdl selsk: Orientering om forhold i Frb kommune mhp tandplejen.

20 jan 2015 : SPBT : Medarr : Ann Bergmann: Updatering omkring materialer og metoder i fast protetik.

30 jan 2015 : DSKOF: Medarrangør mv Placeboeffekter, hypnose og kliniske patientcases.

30 jan 2015 : DSKOF : P Stylvig: Patientbehandling: Reaktiv artrit.

3 feb 2015 : Dansk selskab for klinisk odontologi: Nyt i tandplejen 2015.

20 feb 2015 : Fysiurgisk studiegruppe: Nyeste fysiurgiske tiltag for nakke- og skuldersmerte patienter.

3 marts 2015 : Kbh Tandlægeforening: Zita de Friss: Ennagrammet til at forstå patienter, medarbejdere og dig selv.

10 marts 2015 : DTF: Den nye overenskomst.

19 + 20 marts 2015 : Litteraturstudier i spyt, slimhinder og teknologi.

25 marts 2015 : Diabetesinfo.

26 marts 2015 : Internt klinik kursus : Sikkerhed i arbejdsprocedurer, samt nye sygesikringsoverenskomst.

26 marts 2015 : Dansk selsk for Parodontologi:T Larsen & A Havemose: Profylaktisk antibiotika i odontologi.

12 april 2015 : Epigenetik og neurologiske problemmatikker.

21 april 2015 : Klinikmøde: Odontologiske risikofaktorer.

28 april 2015 : SPBT : M Clemmesen & E Hoyats: Komplekse protetsiske løsninger.

6 maj 2015 : DTF Tryghedsordningerne: Forsikringsforhold.

18 maj 2015 : KTF M Schøith mfl : slimhindelidelser, neoplasmer og biopsi.

28 maj 2015 : Søren Krarup: Implantater og flytning af n mandibularis og n mentalis.

9 juni 2015; Birgitte Høgh : Digital aftrykstagning.
3 sept 2015 : Parodontologisk selskab: Prof Østein Faldal: Parodontal vedligeholdelse.

8 sept2015 : Miniklubben: J Orloff: Større protetiske rekonstruktioner.

15 sept 2015 : J Buchreitz: Endodontiske behandlinger

24 sept 2015 : M Hosseini : Kroner og abutments. Holdbarhed og æstetik.

6 oktober 2015 : Ivoclar: Nyeste laboratorie teknik.

7 oktober 2015 : C Trolle: Digitale aftryk 3 Shape

8,9,10 oktober 2015: ICD: Dentistry and quality in life. Science meeting Dublin.

12 nov 2015: SPBT J Thiel: Dentale materialer og praksiser.

17 nov 2015:  Parodontologisk selskab: C Damgaard Bakterier i blod ved marginal parodontitis. Komplementsystemmet og marginal parodontitis.

18 nov 2015: P Stylvig kursusgiver: Grundlæggende bidfunktion: diagnostik og behandling.

21 jan 2016: Tandlægeangst og behandling deraf.

29 jan 2016:DSKOF  Endodonti og ansigtssmerter.  TMD/J hos børn og unge.

2 feb 2016: SPBT: A Lentz:Landstandlægenævnet:Fejl og klager.

1 marts 2016: KTF Prof Løkkegaard: RA og marg parodontit.

5 & 6 marts 2016: Bidfunktion grundkursus P Stylvig kursusgiver.

12 & 13 marts 2016: Bidfunktion, avanceret kursus. P Stylvig kursugiver.

30 marts 2016 Miniklubben: M Holmquist & H Fjelvang:Ortokirugisk beh af åbent og dybt bid.

12 april 2016 ITI: Lars Rossel & Morten Grauballe: Implatater og komplikationer.

20 april 2016:DTF: "Den Danske Inkvisition": Regler og forordninger.

28 april 2016: Dk selsk for PA: Thomas van Dykes: Inflammationens betydning i parodontologi.

10 maj 2016: KTF: UTH og 1 år efter nye overenskomst.

8 juni 201´6: Birgitte Høgh: Nyeste forskning og klinik  indenfor kroner.

29 juni 2016:Lukket tandlæge gruppe:Praktisk skinnebehandling.

23 aug. 2016: Moderne klinikdrift.

14 sept. 2016: DTF: Datasikkerhed.

30 sept 2016: Skinne kursus for Pankey, Dawson mv tandlæger. P Stylvig kursusgiver.

23 okt 2016: Studiegruppe oral fysiologisk: sammenhængen mellem holdning, funktion og  bidfunktionelle gener. P Stylvig oplægsholder.

28 okt 2016: Per Stylvig: Bidfunktionel behandling af børn. Kursus for B & U tandplejen Frederiksberg.

19 november 2016 : Bidfunktionel studiegruppe : Litteratur gennemgang mm hos T Trost

22 november : Dansk Selskab for Parodontologi : Parodontologi

23 januar 2017 : Bidfunktion og fysiurgi, mange sammenhænge ! P Stylvig deltager m I Wigger Kiær og Anne Louise Lindacrona Kiær

1 feb 2017: ERFA gruppe: Tips fra praksis

3 feb 2017 : Anne Hjordt: Fascier og bindevæv. Teoretisk del.

21 febuar 2017: SPBT: Professor Claus Gotfredsen: Special protetik: Kroner, Ætsbroer og implantat keramik.

8 marts 2017 : Kvalitetssikring i daglig klinik: Per Stylvig indlæg.

16 marts 2017 : S Krarup: Akkreditering af tandklinikken.

9 maj 2017: Selskabet for Oral rehabilitering: Aftagelig protetik

15 maj 2017: Lægeforeningen: Inge Marie Svane: Immunterapi.

17 maj 2017: Parodontologisk selskab: Cecilie Gjervig: Stamceller og knogleopbygning med hydroxylapatil. EU studieteknik

21 september 2017: Roskilde Tandlægeselskab: Per Stylvig, kursusgiver:Bidfunktion i dagligdagen.

26 september 2017: Selsk for oral rehabilitering: PS kursusleder: Anne Marie Lynge Pedersen: Spyt i kliniknisk praksis.

27 september 2017: Næstved Tandlægeselskab: Per Stylvig Kursusgiver: Bidfunktion i dagligdagen.

6 oktober 2017: DSKOF: Smertesymposium: A May, Svenson, Gazerani, Weijenberg: forskellige aspekter af smerter: neurologisk, multile aspekter, tidligt i livet, ved demens.

27 oktober 2017: DSP: Prof. Flemming Isidor: Komplikationer ved implantater.

11 & 12 nov 2017: Per Stylvig Kursusgiver Praktisk bidfunktion og fysiurgiske sammenhænge. Benefit Herning.

14 nov 2017 : Sels for oral rehabilitering. L Nygaard: Tandbehandling af cancer pt.

15 nov 2017 : Miniklubben. J Orloff: Komplekse multidisiplinære behandlinger

16 nov 2017 M Kristensen: Implantatbehandling: Forholdene taget i betragtning. ITI Dk.

21 nov 2017: Paro selsk: M Kilian: Pa & mikrobiota.

19 dec 2017: Malen Ellegaard: FMK og EDI .

9 jan 2018: DB: T Choi: Megatrends 2018

18 jan 2018: DTF: M Uhre: Nationale infektionshygiejniske regler.

30 jan 2018: Selskabet for oral rehabilitering: Allergi og dentalmaterialer.

31 jan 2018: KTF: Regler og tilsyn for 2018

3 feb 2018: Parkinson, dystoni og orale funktioner.

9 marts 2018: Dansk selsk for oral fysiologi: Fedme - inflammation. Spiseforstyrrelse. Spyt.

13 marts 2018: Parodontologisk selskab : Etik og moral.

4 april 2018: Region hovedtsadens tandlægeforening: Peter Madsen: Hjernens udvikling og funktion.

5 april 2018: ERFA gruppen: Tandlægepraksis i en udfordret tid.

9 april 2018: Bid-fys ERFA gruppe : Dystoni årsager, diagnostik og behandling.

24 april 2018: Marc Onucha : Æstetisk parodontal kirurgi

16 maj 2018: SOR ( Selskabet for oral rehabilitering ) : Behandlingsplanlægning af den komplicerede protetiske pt.

12 juni 2018: PA selsk. Maria Grande: Biomarkører i PA beh. og prognostiak.

12 juni 2018: Lene Baad: Neuropatier og infektion.

21,22,23 juni 2018: ICD Europe: Minimal invasive procedures. Etic, scientific and evidence.

28 august 2018: Odontologisk kvalitets cirkel: De nye loves betydning i praksis.

25 & 26 september 2018: Fysiurgi og oral- fysiologi arbejds seminar: Inger Wiggers Kiær, Anne Louise Kiær & Per Stylvig

28 september 2018 : Dansk tandplejerforening. P Stylvig kursusgiver Bidfunktion i daglig praksis.

2 oktober 2018: Miniklubben: Esben Aagaard: Kirurgisk kæbeleds kirurgi.

22 oktober 2018: DSP: U Pallesen & B Heede: Æstetik og etik i moderne behandlinger.

23 oktober 2018: SOR: B Heede: Nyeste sociale tilskudsmuligheder.

22 november 2018: Miniklubben: Inge Lundsgaard: Bulkfilplast og æstetik.

29 november 2018: SOR: Aftagelig protetik: Konstruktioner og tandopstilling / æstetik.

22 jan 2019: Bid fys gruppe: Skulder problemmatikker ift hovedposition og hals.

24 jan 2019: SOR: Prof Berit Heitmann: Fedme, inflammation og smerter.

26 jan 2019: Scenar academi: Christian Engelbert: Tens beh af smerter. Teori og praksis.

27 jan 2019: N Lee Smith: Pain issues in sleep mangement.

2 feb 2019: Bid ERFA gruppe: Proff M Bakke: Parkinson & dystoni.

8,9,10 marts 2019: Internat. Tandlægepraksis 2019: Birg Høgh, M Clemmensen, Bendt Jakobsen, Per Jensen, Jens Christensen, P Stylvig mm

14 marts 2019: Per Stylvig kursus: Bidfunktion i dagligdagen for øre,næse, hals læger, tandlæger , tandplejere.

27 marts 2019 : Miniklubben: Jan Thomsen, Michael Holmquist mfl: Tværfagligt samarbejde.

5 maj - 9 maj 2019: ICD europa: Prognostics in dentistry.

23 maj 2019 : SOR: Behandlingsplanlægning af komplicerede tilfælde.

3 sept 2019 : SOR: Tdl P Bergmann: 4 in one: implantatbårne enkle konstruktion af mange tænder.

sept 2019 : Selsk for tdl kirurgi: holdbarheden af implantater.

16 sept 2019 : KTF : Etik og tandpleje + økologi i tandlægepraksis.

24 sept: Miniklubben : Implantatbårne rekonstruktioner i praksis.

7 okt 2019 : Dk kirurgisk selsk: Peter Lindquist : Mikro kirurgi.

13 nov 2019 : SOR: Prof M Bakke: Parkinsonisme og tandlægebehandling.

14 nov 2019 : Od kvalitets cirkel: Kirurgi i praksis mm

19 nov 2019 : DSP : Prof Barnes Kings coll, UK : Medicin og PA

20 nov 2019 : K Dilling : www

8 dec 2019 : The Royal Institute: Stress, søvn og melantonin.

22 jan 2020: SOR P Stylvig Kursusleder: H Harmsen: Konuskonstruktioner og teleskoperende løsninger.

sept 2020 : Prof Kim Ekstrand: Nyeste i caries.

Marts 2021 : Sleep medicine. Harvard school of medicine.

Maj 2021 : Søvn. Div litteratur læsninger.

29 maj 2021 : M Schøitt ( video ) : Slimhindelidelser.

jan 2022: SOR: Det menneskeæige biom.

maj 2022: SOR: Behandlingsplanlægning

19 sept 2022: M Husum: Opbygning  af destruerede tandsæt med plast

27 okt 2022: Dansk parodontologisk selsk. & Kirurgisk selsk : Periimplantitis

29 okt 2022: C Bangstrup: Fyiurgisk behandling med Scenar

26 nov 2022: Prof. L Feldman Barrett: Neurologi: bla smertedannelse, udvikling og behandling.

11 jan 2023: Kbh tandlægeforening: Menneskelige aspekter af tandlæger.

27 jan 2023: DSKOF årsmøde: Bla fysioterapeutisk behandling af TMJ.

8 feb 2023: Efterudd. for tandlæger.