TMD / TMJ (syndrome)

TemporaMandibulærtDysfunktions syndrom og TemporaMandibulærtJoint syndrome er en samlebetegnelse for problemer i tygge systemet. Hvis kæbeleddet ikke er involveret kaldes det TMD og hvis leddet er del af problemstillingen kaldes det TMJ. Det er således et dækkende udtryk for at der er flere forhold i spil, men ikke særligt præcist. Søger man på f eks nettet eller i litteraturen bliver det let meget uspecifikt og en “brokkasse” for diverse gener. Summa sumarum er det vigtig at vide hvad man behandler, hvad er årsagerne til generne og hvordan hænger det sammen. Hvad skal og kan man gøre for at (af)hjælpe problemerne og bedst helbrede dem.

Andre symptomer