Kæbesmerter

Nye emner for patienter

Øvelses terapi

Søvn

Vejrtrækning

Tunge funktion og position

Hoved - hals - skulder position

Smerter i større perspektiv

Neuralgier og - patier

Behandlings kvalitet

Vedligeholdelse af behandlings resultat

Kæbesmerter.

Kæbesmerter  - der kan være mange årsager.  I sin enkleste form er der en årsag og fjernelse af denne vil medføre at smerterne ophører. I mere komplicerede tilfælde er der flere årsager og selve smerten er " groet fast " i selve nervesystemmet. Eller sagt på en anden måde det er blevet normalt at have smerten.

Kæbesmerter fra tænderne er klassiske i tandlægelig sammenhæng. Hvis man har en betændelse i en tandnerve vil dette give smerter der klart kan lokaliseres til den enkelte tand. Disse kæbesmerter stammer ofte fra  infektion i tanden fra karies. Kæbesmerterne kan også stamme fra infektion udenfor tanden fx fra en rodspidsbetændelse nedenfor roden.

Tandkødsbetændelse kan også give kæbesmerter, disse er ofte af mere murrende, øm karakter, men kan ved fx tandkødsbylder ( abces ) give temmelig omfattende kæbesmerter.

Hvis nålen ved en bedøvelse skader en nerve kan den skade nerven på en sådan måde at nerven fremover sender impulser ind til hjernen i form af smerter, som opfattes som en smerte inde i kæben. Selve bedøvelsesvæsken kan også forårsage skade på nerver og dermed give kæbesmerter.

Hvis man får rodbehandlet en tand, og nerven er levende, amputeres en del af nerven og der kan i sjældne tilfælde opstå kæbesmerter herefter. Ligeledes kan tandudtrækning i sjældne situationer forårsage overrivning og dermed skade på smertetransmiterende nerver og forårsage kæbesmerter af mere permanent karakter. Fjernese af tænder som visdomstænder kan ved selve fjernelsen påvirke nerver og herigennem medføre smerter, oftest kun forbigående, men også af mere kronisk karakter.

Kæbesmerter fra betændelse/ skader på selve nerverne kan forekomme. Kæbesmerter fra langvarige betændelser eller voldsomme operationer, samt diabetes, ( neuropatier ) er klassiske.

Kæbeleddet er en jævnlig årsag til kæbesmerter. Oftest sidder smerten lokaliseret til selve leddet, men smerterne kan sagtens brede sig ud svarende til nervernes forløb. Dvs kæbesmerten går ud i overkæben og også evt ned i underkæben. Ofte er der også en samtidig opspænding i de omkringliggende muskler pga ledsygdommen og der tilkommer derfor også kæbesmerter fra musklerne.

Da det er samme nerver der går til øre som kæbeled og visse omkringliggende muskler kan smerten også føles i øret, ligesom øresmerter kan føles i kæbeleddet.

Refererede smerter findes der meget af i hoved, hals, skulder mm. Dvs en kæbesmerte kan komme fra et andet sted. Et klassisk eksempel er senebetændelse i underkæbens ophæng til tindingen, der hyppigt føles som en diffus, ulokaliserbar smerte inde i over-, evt også underkæben. Dvs kæbesmerten skyldes ikke en smerteårsag inde i selve kæben, men en irritation/ inflammation et andet sted.

Kæbehule og bihule irritationer og betændelser kan ligeledes give kæbesmerter. Det samme gælder kæbesmerter med baggrund i halsbetændelser.

Hovedpiner har ofte sin årsag i disse problematikker. Dvs det ikke alene er enkelte muskler der der er over- og fejlbelastede, men et kompleks af årsager, hvoraf nogle af disse også giver kæbesmerter.

Som konsekvens af ovenstående får en række andre forhold også betydning for kæbesmerter:

Kraniets position, dvs dets stabilisering og musklernes trænings tilstand. Fascie nettets tilstand. Holdningen lokalt og generelt.

Kraniets position og funktionsvilkår bestemmer igen hvordan man bruger kæbeleddet. Ovennævnte forhold får gevaldig betydning for kroppens stabilitet og balance.

Tænderne og deres måde at mødes på, dvs " samarbejde" er determinerende for muskelfunktionen, kæbeleddets arbejdsbetingelser og meget andet. Herigennem får tænderne også betydning for kæbesmerter via deres funktionsmåde.

Det er vigtigt med korrekt diagnostik / undersøgelse for at kunne foretage effektiv, langtidsholdbar afhjælpning af kæbesmerter. Specielt kroniske kæbesmerter. Det er det vi har brugt hele vores liv på at blive gode til, og gøre det rigtige for vores patienter.