Spændingshovedpine

Er oftest af trykkende, pressende, spændende karakter. Enten lokalt i et område f eks kinden, nakken, bånd omkring hovedet eller midt i kalotten. Hvis årsagen er natlige funktioner er det oftest værst om natten eller morgenen. Hvis det kommer i løbet af dagen kan det skyldes dagfunktioner, dvs. de forhold / arbejdsbetingelser musklerne bydes i løbet af dagen. Måske er det mere specifikt, f eks efter PC arbejde, dvs. musklernes arbejdsbetingelser er uhensigtsmæssige under dette. Ofte er der tale om mere komplekse forhold, dvs. flere forhold er i spil, men typisk er muskelgener dominerende. Skal problemet løses solidt skal man finde årsagen / årsagerne. Lave om på udløsende faktorer, få optrænet den skadede væv / muskler og gjort ” det nye system “, dvs. funktions og holdningsmønster : solidt og selvkørende. Herunder få fastlagt tandsystemets betydning for generne. Dette er hvis man ønsker solide langvarige behandlingsresultater.

Ofte virker noget lindrende, men symptomerne kommer igen – det er når behandlingen ikke får ændret tilgrundlæggende forhold. Læs mere om spændingshovedpine her.

Andre symptomer