Hvem er vi?

Fysioterapeut / Tandlæge

Er uddannelser med henblik på sikre det bedst mulige helbred for den enkelte, henholdsvis for bevægeapparatet og tygge systemet. Nogle fysioterapeuter og tandlæger har specialiseret sig i at behandle sjældne og komplicerede tilstande, som almindelige behandlere ikke ser så tit. I Danmark er det ikke beskyttet speciale, modsat de lande vi omgiver os med, dette er en politisk beslutning. Fysioterapeuterne Anne Louise Lindacrona Kiær og Inger Wiggers Kiær har specialiseret og trænet sig i at behandle disse tilstande. Tandlæge Per Stylvig har ligeledes specialiseret sig i at behandle disse tilstande og har henvisningspraksis specialiseret i dette. Vi modtager årligt mange hundrede patienter, som vi behandler på bedste måde, alt efter hvor og hvad den enkelte patient fejler og ønsker.