Bidskinner

VEJLEDNING VEDR BIDSKINNER

For at få det fulde udbytte af bidskinnebehandling er der nogle vigtige regler der bør overholdes.

Bidskinne skal børstes ekstra omhyggeligt.

For at undgå skader på tænder og tandkød, skal såvel tænder om bidskinne børstes før skinnen indsættes og efter bidskinnen er taget ud.

I starten af behandlingen er det en god ide at lægge skinnen i en stor skål med vand og skifte dette hyppigt – dette for at mindske smagen.

Tænderne børstes med tandbørste og tandpasta. Tandtråd og / eller tandstikkere benyttes mellem tænderne. Børst bidskinnen i koldt vand og tandpasta. Det materiale som skinne er fremstillet af tåler ikke varmt vand. Bidskinnen må ikke komme i berøring med opløsningsmidler som sprit, benzin o lign. eller grove rengøringsmidler som skurepulver.

Såfremt der aflejres tandsten på bidskinnen, kan den lægges i husholdningseddike et par timer, hvorefter tandstensaflejringerne kan børstes væk. Om nødvendigt gentages processen.

Enkelte patienter oplever at der kan komme generende muskelsymptomer og hovedpine i begyndelsen af en skinne behandling. Andre oplever vejrtrækningsbesvær; korrekt holdning afhjælper oftest dette.

Det er ikke ualmindeligt at spytproduktionen reagerer. Nogen får mere spyt, andre oplever mindre. Dette skyldes ændrede signaler omkring spytreguleringen og normaliserer sig oftest i løbet af en tid.

Bidskinne behandlingen bør ikke afbrydes af ovennævnte grunde. Føler De ubehaget for generende kan evt. tages smertestillende ved hovedpine. Ved mere udtalte smerter bedes de sætte dem i forbindelse med os.

Efter nogen tids brug af skinne oplever mange fornemmelsen af at tænderne ikke passer sammen, når skinne tages ud af munden. Dette er tegn på at skinnen virker efter hensigten, idet underkæben nu er ved at finde ind i et leje, hvor muskler og kæbeled arbejder bedst, men hvor tænderne ikke nødvendigvis passer sammen, som oprindelig. Hos nogle kan der derfor senere være behov for at korrigere sammenbiddet. Det er derfor vigtigt at bidskinnen kun anvendes under tandlægekontrol.

En bideskinne er et apparat til påvirkning af muskler, sener og led på holdnings plan og funktions niveau, den bør løbende kontrolleres og evt justeres afhængig af situationen.

Medbring skinne ved hver konsultation.

En ordentligt fremstillet skinne, og korrekt passet skinne holder i mange år. Første skinne som er den der reguleres mest, holder ofte i ca 10 år. Evt opfølgende skinner kan holde betydeligt længere, forudsat vedligeholdt.

Har De spørgsmål til Des bidskinne behandling er de altid meget velkommen til at henvende Dem til os.