Henvisning af patienter

Henvisning af patienter til tandlægen.dk Forum & implantatcenter

Alle kan henvende sig, enten ved eget initiativ eller henvist af anden behandler.

Henvisende læge, tandlæge, sygehus, fysioterapeut, kiropraktor mv. må meget gerne lave henvisning.

Denne kan sendes enten fysisk eller elektronisk.

Vi foretrækker at pt anmodes selv om at rette henvendelse til os.

Med hensyn til priser for konsultationer henvises til priser på tandlægen.dk Forum & implantatcenters hjemmeside.

 

Henvisning af patienter til fysioterapeut Anne Louise L. Kiær

Lægehenvisning kan anvendes til behandling på Holbæk Fysioterapi, hvormed der gives tilskud fra den offentlige sygesikring. ( se www.holbaekfysioterapi.dk ).

Til behandling i Hostrups Have Fysioterapi er lægehenvisning ikke brugbar hos Anne Louise Kiær.

Der ydes tilskud til behandling på begge klinikker fra sygeforsikringen “Danmark”, hvis man er medlem heraf.

Alle kan henvende sig, enten ved eget initiativ eller henvist af anden behandler.

Henvisende læge, tandlæge, sygehus, fysioterapeut, kiropraktor mv må meget gerne lave henvisning.

Denne kan sendes enten fysisk eller elektronisk.

Vi foretrækker at patient anmodes om selv at rette henvendelse til os.

Med hensyn til priser for konsultationer henvises til priser her på hjemmesiden.