Tinnitus

Er hyppigt anvendt udtryk for ( hørbar- eller evt. ej hørbar, men fornemmet ) lyddannelse. Det kan være lokaliseret til et eller begge ører, men behøver ikke være det. Der kan være mange årsager og langtfra alle har baggrund i tygge systemet / er af oral fysiurgisk baggrund. Undersøgelser ( se under artikler ) har vist at dem der bedst og sikrest kan afhjælpes eller lindres ved bidfunktionel behandling er den der 1) varierer i tone og/ eller volume  2) er påvirkelige af f eks gaben op / sammenbid, samt af hoved holdningen og 3) der ved undersøgelse kan konstateres patologiske ( sygelige ) forhold i kæbeled og de muskler der regulerer kæbeleddet, idet disse muskler benytter samme nerver.

Andre symptomer