Whip-lash

Er når man ubevidst, pludseligt udsættes for bevægelse. Klassisk er påkørsel bagfra, men det kan være mange andre påvirkninger. Kroppen er uforberedt på påvirkningen og muskler og led strækkes og komprimeres gevaldigt meget. Måske sker der makro og mikro skader i vævet og måske sensibiliseres nervevævet. Videnskaben er desværre ukomplet, idet der ofte er tale om komplicerede, langvarige eftervirkninger, på de patienter hvor det giver gener. Langt de fleste pludselige skader kommer man sig over, men nogen gange ” bliver det for meget ” – “bægeret fyldes ” ! Behandlingerne er først og fremmest målrettet  de direkte skader og evt. flerfaglig. Alt for at mindske generne og få ” den skadede ” på bedst mulige funktion, igen.

Andre symptomer