Kursustilmelding

Tilmelding til kurser samt betaling sendes til:

Inger Wiggers Kiær ved udfyldelse af nedenstående formular.

Tilmeldingen er først bindende når kursus afgiften er betalt og bekræftet af underviseren.

Betaling kan ske ved overførsel til bankkonto nr.: 0520-0002001961.