Forår – For tandlæger og fysioterapeuter

Ansigtssmerter og craniomandibulære dysfunktioner.

Kurset er et fordybelses kursus med fokus på de hyppigste tilstande som spændingshovedpine, kæbeledsarthrose og artrit. Desuden gennemgås andre og beslægtede tilstande som Hortons hovedpine, globulus fornemmelse, kvalme, svimmelhed, tinnitus, trigeminusneuralgi og kompressions-syndromer, f.eks. scalenus anticus syndromet.

Formål:
At give deltagerne en forståelse for:

  1. Craniocerviko – mandibulære dysfunktioners (CMD) betydning for udvikling og vedligeholdelse af patologiske tilstande.
  2. Betydningen af diagnostik, ræsonnering og behandlingsplanlægning.
  3. Behandlingstiltagenes prioritering og betydning.
  4. Samarbejdet med relevante andre behandlere (egen læge og  tandlæge, special tandlæger, neurologer, øre-næse-hals læger mv.).
  5. At udstyre deltagerne med metoder til diagnostik og behandling af CMD.

 

Indhold:  Teoretisk gennemgang af relevant anatomi, neurologi og bidfunktionelle forhold.
Teoretisk gennemgang af patologier – smerter fra muskler og ligamenter mv  – smerter og dysfunktioner fra ledpatologier  – andre tilstande
Teoretisk og praktisk gennemgang af undersøgelsesdel specielt for MT-ere.
Deltagerne prøver dette på hinanden. Evt. deltagende tandlæger gennemgår odontologisk relevante undersøgelser og relevante odontologiske behandlinger (separat del). Behandling gennemgås teoretisk og praktisk:  – akut behandlinger  – behandling af “kroniske” tilstande  – fastholdelse af behandlingsresultater

Generelt: Der tages udgangspunkt i nyest tilgængelige viden og teorier. Der veksles mellem teoretisk og praktisk undervisning, der søges målrettet deltagernes forudsætninger og ønsker.
Efter kurset bør deltagerne kunne behandle enklere tilstande og kan udvikle behandlingerne mod komplicerede tilstande.
Der tilbydes efter kurset supervision til deltagere, der måtte ønske det.

Målgruppe: Fysioterapeuter. Samt tandlæger, der evt. sammen med fysioterapeuter, ønsker at forbedre og udvikle behandlingen af CMD i et tværfagligt samarbejde.

Undervisere:  Tandlæge Per Stylvig  Fys. Inger Wiggers Kiær  Fys. Anne Louise Kiær

Sted:

Tid:  Ingen planlagte datoer pt.

Kursuspris:  Medlemmer af DFFMT: kr. 8000  Ikke-medl.: kr. 8500  (Medlemmer af DFFMT har fortrinsret)

Betaling:  Betaling skal ske samtidig med tilmelding.

Tilmelding, fysioterapeuter:

Tilmelding til kursus, samt betaling sendes til: Inger Wiggers Kiær ingerkiaer@gmail.com

Tilmeldingen er først bindende når kursus afgiften er betalt og bekræftet af underviseren.

Betaling kan ske ved check eller overførsel til bankkonto nr.: 0520-000200196-1.

Husk at angive navn, adresse og evt. MT medl.nr.