Oral fysiologi – For tandlæger, læger og fysioterapeuter

Ansigtssmerter og craniomandibulære dysfunktioner (CMD)

Kursets formål er at udstyre deltagerne med metoder til diagnostik og behandling af de hyppigste kæbeledslidelser og – dysfunktioner.
Ansigtssmerter er et gennemgående emne.

Sammenhæng mellem CMD og spændingshovedpine, trigeminus neuralgi, temporalis tendinit, tinnitus, globulus fornemmelse, kvalme, svimmelhed, og symptomer i nakke, skulder og overekstremitet.

Samarbejde mellem tandlæge og fysioterapeut beskrives.

Formål:  At give deltagerne en forståelse for:

  1. Craniocerviko – mandibulære (CMD) dysfunktioners betydning for udvikling og retention af patologiske tilstande.
  2. Betydningen af diagnostik, ræsonnering og behandlingsplanlægning.
  3. Behandlingstiltagenes prioritering og betydning.
  4. Samarbejdet med relevante andre behandlere (egen læge og  tandlæge, special tandlæger, neurologer, øre-næse-hals læger mv.).
  5. At udstyre deltagerne med metoder til diagnostik og behandling af CMD.

Indhold:  Teoretisk gennemgang af relevant anatomi, neurologi og bidfunktionelle forhold.
Teoretisk gennemgang af patologier :  – smerter fra muskler og ligamenter mv  – smerter og dysfunktioner fra ledpatologier  – andre tilstande

Deltagende tandlæger gennemgår odontologisk relevante undersøgelser og relevante odontologiske behandlinger (separat del). Behandling gennemgås teoretisk og praktisk:  – akut behandlinger  – behandling af “kroniske” tilstande  – fastholdelse af behandlingsresultater

Generelt:  Der tages udgangspunkt i nyest tilgængelige viden og teorier. Der veksles mellem teoretisk og praktisk undervisning, der søges målrettet deltagernes forudsætninger og ønsker.
Efter kurset bør deltagerne kunne behandle enklere tilstande og kan udvikle behandlingerne mod komplicerede tilstande.
Der tilbydes efter kurset supervision til deltagere, der måtte ønske det.

Målgruppe: Fysioterapeuter, læger, tandlæger og tandplejere, der evt. sammen, ønsker at forbedre og udvikle behandlingen af CMD i et tværfagligt samarbejde.

Undervisere:  Tandlæge Per Stylvig  Fysioterapeut Inger Wiggers Kiær,  Fysioterapeut, exam. MT Anne Louise Kiær

Sted: København.

Tid: 28 – 29. september 2019, lørdag kl. 9-17 og søndag kl. 9-16.

Kursuspris: 7.900 kr

Tilmelding til: Inger Wiggers Kiær på ingerkiaer@gmail.com

Tilmeldingsfrist:  31. august 2020.

Betaling: Betaling kan ske ved overførsel til bankkonto nr.: 0520-000200196-1.

Kursusafgift bedes indbetalt senest 1 md. før kursusstart.
Husk at angive navn og adresse på overførslen.

Yderligere information tilsendes, når vi nærmer os kurset.